Kehtiv alates 20.02.2020

Privaatsustingimused

1. Üldine

1.1 Krutskidesign OÜ kohustub kaitsma klientide ja kasutajate privaatsust.

1.2 Privaatsuspoliitika eesmärk on kaitsta klientide privaatsust kooskõlas Eesti Vabariigi seaduste ning Euroopa Liidu õigusaktidega.

1.3 Käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist.

1.4 Privaatsuspoliitika lähtub andmekaitse üldregulatsioonist (GDPR – General Data Protection Regulation).

1.5 Leia aega ja tutvu meie privaatsuspõhimõtetega.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on andmed, mida Krutskidesign OÜ kogub üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmisel või temaga ühenduse võtmiseks.

Käsitleme andmeid:

*nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

*kauba kohaletoimetamise aadress;

*kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

*pangakonto number.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Krutskidesign OÜ edastab maksete teostamiseks hädavajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le. Kogutud isikuandmeid kasutame kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks. Ostuajaloo andmeid kasutatakse ostetud kaupade ülevaate koostamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks. Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmete jagamine

Krutskidesign OÜ võib jagada kliendi isikuandmeid järgmistel juhtudel:

*Võlgade sissenõudmine – võlgade sissenõudmisteenust pakkuvad ettevõtted ja maksehäirekeskused

*Riikliku järelvalve asutused ja Politsei

*Avalik tagasiside kliendi nõusolekul

Isikuandmete säilitamine ja pärimine

Kliendiandmeid ja suhtlusajalugu säilitatakse kuni 3 aastat. Maksetega seotud andmeid säilitatakse Raamatupidamisseaduse alusel vähemalt 7 aastat.

Andmetega seotud päringud ja küsimused esitada digiallkirjastatult e-posti teel: info@krutskidesign.ee

Isikuandmete kaitse

Kliendi isikuandmetele on juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks ainult selleks Krutskidesign OÜ poolt volitatud isikutel. Volitatud isikud on kohustatud taga isikuandmete kaitse.

Kliendi õigused

Kliendil on õigus esitada päring oma isikuandmete kohta emaili teel info@krutskidesign.ee. Kliendil on õigus esitada kaebus isikuandmete töötlemist jälgivale järelvalveasutusele, kelleks Eesti Vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon. http://www.aki.ee

Turvalisus

Kõiki Krutskidesign OÜ e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Sooritades ostu läbi www.krutskidesign.ee veebipoe on klient käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta ja täiendada.